Najbardziej znana i ceniona dziś huta szkła powstała w 1764 roku w Baccarat w Lotaryngii. Od XIX wieku Baccarat jest obecny na królewskich dworach, współcześnie gości również w wielu ambasadach i luksusowych domach. Z wytworów manufaktury korzystali między innymi królowie: Ludwik XVIII, Karol X I Ludwik Filip, a także cesarz Napoleon III oraz wszyscy francuscy prezydenci. Jednym z najwierniejszych klientów był car Mikołaj II – specjalnie na jego życzenie została stworzona wyjątkowa seria kryształowych kandelabrów i fontann.